İnteraktif Web sayfasının Kullanım Klavuzu

Bu çalışmanın temel amaçlarından biri de uygulamaların kullanımının kolay olmasıdır. Bu sebeple programlar grafik arayüzlü olarak hazırlanmıştır. Bu sayede kullanıcı, her zaman yararlandığı diğer interaktif web hizmetlerinden farklı olmayan bir sayfa ile karşılaşmaktadır. İlk defa uygulamaları kullanan birisi bile, bir iki denemeden sonra uygulamalara kolayca adapte olabilmektedir. Fakat yine de bazı ipuçları vererek hesaplamaların daha kullanışlı bir hale geleceği değerlendirilmektedir.

Genel olarak tüm uygulamalarda açık mavi arka plana sahip olan yerler veri girişi yapılabilecek alanlardır. Beyaz olan kısımlar ise, program çalıştığında yan çıktıların sunulduğu  kısımlardır.

 

-   Julian günü hesabı

Bu uygulamada yıl, ay ve gün değişkenleri tamsayı olarak girilmelidir. Eğer ay kısmına 12’den ve gün kısmına 31’den büyük bir değer girilirse program hata verecektir. Zaman kısmına (ut) ise saat ondalıklı veya tamsayı olarak girilebilir. Örneğin ut zamanı 06:30 için bu değeri 6.5 olarak girmek gerekir. Bu hane boş bırakılırsa program ut=0.0 kabul eder ve çalışır. Sol taraftaki diğer hanelerin hiçbirini boş bırakmamak gerekir. Program aynı zamanda GPS haftası ve saniyesi, yılın günü ve haftanın günü değerlerini yan çıktı olarak hesaplamaktadır. Elimizdeki julian gününden yıl, ay ve günü hesaplamak için sağdaki beyaz haneleri doldurmaya gerek yoktur. Sadece julian gününü girip ilgili düğmeye basmak yeterli olacaktır.

 

-   Kartezyen-coğrafi koordinatlar dönüşümü hesabı

Kartezyen koordinatlardan coğrafi koordinatlara dönüşüm yapmak isteniyorsa, X, Y ve Z hanelerinin hepsi doldurulup elipsoid seçilmelidir. Elipsoid seçimi yapılmazsa progaram tercih kutusunda görünen elisoidi alır ve bu elipsoidin parametrelerine göre çalışır. Eğer coğrafi koordinatlardan kartezyen koordinatlar elde edilmek isteniyorsa, enlem ve boylam değerlerinin dakika ve saniye değerleri boş bırakılabilir. Program bu değerleri sıfır kabul eder.

 

-   Coğrafi-UTM koordinatlar dönüşümü hesabı

Coğrafi koordinatlardan düzlem koordinatlara dönüşüm yapmak için, öncelikle ilgili elipsoid seçilir. Daha sonra kaç derecelik sistemde ve hangi dilimde koordinat elde etmek isteniyorsa, sayfanın sağ üst bölümünden bu parametreler belirlenir. Enlem ve boylam değerlerinin dakika ve saniye haneleri boş bırakılırsa program bu değerleri sıfır kabul eder. Fakat derece haneleri muhakkak tamsayı olarak doldurulmalıdır. Bu hesap neticesinde elde edilen düzlem koordinatlardan sağa değerine 500.000 eklenmiş durumdadır. Aynı zamanda beyaz hanelerde görülen meridyen yakınsama açısı ve haritalama ölçeği, bu programın yan çıktısıdır. Bu hanelere herhangi bir değer girmeye gerek yoktur. Zaten program, bu hanelere herhangi bir veri girişine müsade etmemektedir.

 

-   Dilim dönüşümleri

Bu hesaplamaları yapmak için, koordinatların ait olduğu dilim orta meridyenini soldaki kutudan seçerek sağa ve yukarı değerlerini soldaki hanelere girmek gerekir. Hesaplanmasını istediğimiz komşu dilim meridyeni sağdaki seçenek kutusundan seçilir. Hesaplama butonuna basıldığında sonuçlar ekrana gelir. 3 ve 6 derecelik sistemlerde dilimden dilime dönüşüm uygulamalarının her ikisi için de yukardaki açıklamalar geçerlidir.

 

-   I. Temel ödev çözümü

Bu uygulamada, Vincenty formüllerinden yararlanılmıştır. Elipsoid seçiminden sonra, soldaki tüm haneler doldurulmalıdır. Yalnız, enlem, boylam ve azimut değerlerinin dakika ve saniye haneleri seçime bağlı olarak, eğer sıfır girilmek isteniyorsa boş bırakılabilir. Hesaplama düğmesine basıldığında sağdaki hanelerde sonuç değerleri görülür. Bu hanelerin en altında bulunan elipsoidal mesafe kısmı fazlalık olarak görüntülenmektedir. Bunun sebebi, ikinci nokta hesaplandıktan sonra üçüncü bir nokta hesaplanmak isterse, tekrar soldaki haneleri doldurmak yerine, sağdaki hanelerde değişiklikleri yaparak kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

 

-   II. Temel ödev çözümü

Bu hesaplamalar yapılırken de yukarıda olduğu gibi Vincenty formüllerinden yararlanılmıştır. Soldaki mavi hanelere birinci ve ikinci noktaların enlem ve boylam değerleri girilir. Dakika ve saniye kutularına değer girilmezse program sıfır kabul eder. Sağdaki beyaz hanelerde sadece sonuçlar sergilenir. Herhangi bir değer girilmesi gerekmemektedir.

 

-   Datum dönüşümü hesabı

Bu programda, WGS-84 elipsoidal koordinatları ile ED-50 datumundaki koordinatlar arasında üç boyutlu dönüşüm yapılmaktadır. Programda kullanılan dönüşüm parametreleri Harita Genel Komutanlığı tarafından Türkiye için hesaplanmış parametrelerdir. Hesaplamanın yapılabilmesi için ilgili datumdaki koordinatlara ilişkin tüm bilgilerin girilmesi gerekir. Diğer uygulamalarda olduğu gibi dakika ve saniye haneleri seçime bağlı olup boş bırakıldığında bu değerler sıfır olarak kabul edilir. Yükseklik değerlerinin birimi metredir.